Menu

Carpeta ciutadana

A la carpeta ciutadana podreu:

  • Consultar l'estat dels expedients amb els que  us trobeu relacionat en qualitat d'interessat o de tercer. Des d'aquí també podreu  aportar nous documents, canviar les vostres dades d'identificació i descarregar els documents emesos i aportats a l'expedient.
  • Accedir a la vostra bústia electrònica associada, a la que rebreu  les comunicacions i notificacions administratives.
  • Accedir a un llistat complet de tots els registres que hàgiu realitzat al vostre nom, bé com a destinatari (sortides), bé al presentar documentació en qualitat de sol.licitant o representant (entrades).

Tornar al principi