Menu

Convocatòria de monitors de lleure Casal Jove 2017

Convocatòria de personal casal jove:

 

Tres places de monitors/es de lleure pel projecte J de Jove – Casal Jove 2017.

 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER LA CONTRACTACIÓ DE TRES MONITORS/ES DE LLEURE PEL PROJECTE J DE JOVE – CASAL JOVE 2017 I LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

1. Objecte de la convocatòria És objecte de la present convocatòria la provisió mitjançant contracte de treball temporal per obra o servei determinat, pel sistema de concurs, de tres places de monitors/es de lleure pel projecte J de Jove – Casal Jove 2017.

2. Característiques del contracte A les tres persones proposades per ocupar les places convocades, se li atorgarà contracte de treball temporal per obra o servei determinat, pel període comprés entre els dies 22 de juny al 31 de juliol del 2017, amb una jornada de 20h setmanals. Les places referides estan adscrites a l’àrea de Joventut i les tasques encomanades són: - Disseny de la programació i activitats del Casal J de Jove - Realització de les activitats i dinamització del grup de joves - Creació d’espais de participació juvenil i de lleure - Implementació de la metodologia a partir del treball en projectes i l’execució d’aquests

Clica aquí per llegir les bases reguladores de la convocatòria

Tornar al principi