E-mail:
craeducacio@gmail.com
 Telèfon: 972 470 005
 Mòbil: 616 767 864 / 629 354 301
 Horari: de dilluns a divendres:
de 9:00 a 14:00 i de 15:30 a 17:30