Òrgan col·legiat integrat per l’Alcalde i 4 regidors. Les reunions de la Junta de Govern Local no són públiques i es fan els dimecres a les 8 del matí.

Membres:

  • Sr. Salvador Balliu i Torroella, Alcalde (Covergència) 
  • Sr. Sergi Mir, Primer Tinent d’Alcalde (Convergència)
  • Sra. Àngela Maria Frigolé i Bagudanch, Segona Tinent d’Alcalde (Convergència)
  • Sra. Gemma Alsina i Mir, Tercera Tinent d’Alcalde (Convergència) 
  • Sra Maria Subirana Armengol, Quarta Tinent d'Alcalde (Convergència)