És constituïda com a òrgan municipal col·legiat, sota la presidència de l’Alcalde, agrupa tots els portaveus dels Grups Municipals. Emet informes, recomanacions i declaracions que posin de manifest el posicionament dels diferents grups municipals.

Membres

  • Sr. Salvador Balliu i Torroella, Alcalde
  • Sr. Sergi Miquel i Mir, portaveu del Grup Municipal de Convergència
  • Sr. Joan Colomer i Llinàs, portaveu del Grup Municipal PICaldes
  • Sra. Isabel Lozano Ruiz, portaveu del Grup Municipal D’ESQUERRA-AM
  • Sr. José Fernández Celada,  portaveu del Grup Municipal PSC-CP