Menu

Models d'incompatibilitat i declaració de béns

Models aprovats pel Ple Municipal per efectuar la declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o promogui proporcionar ingressos econòmics així com el model per efectuar la declaració dels seus béns patrimonials per part dels regidors de la corporació.

Tornar al principi