Menu

Actuacions en la vegetació de la riera de Can Noguera

Actuacions en la vegetació de la riera de Can Noguera

Abans d’acabar l’any s’iniciaran les tasques de conservació i manteniment de la llera pública del tram urbà de la riera de Can Noguera, al seu pas per la urbanització Can Carbonell.

De fet, aquestes tasques ja han començat a data de divendres 22 de desembre.

Concretament, les feines se centraran darrera de les parcel·les dels C/ La Plana i C/ Malavella i consistiran en retirar arbres secs i torts de dins la llera, podar les branques que s’introdueixen dins les parcel·les i tallar o coronar arbres torts o de gran capçada (sobretot plàtans, pollancres i algun vern). També s’aprofitarà per retirar peus d’espècies invasores, com robínies.

El pressupost per les actuacions és d’aproximadament 9.000 € , i es duran a terme gràcies a l’ajut del 80% del cost que l’Ajuntament ha obtingut de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), després d’haver quedat en reserva les dues darrers convocatòries.  Per a realitzar els treballs, l’Ajuntament ha signat un conveni amb l’ACA en el que es defineixen les condicions d’execuciódels mateixos, els quals seran duts a terme per Forestal Catalana S.A.

Els objectius d’aquesta actuació són els de reduir els efectes de possibles avingudes mitjançant la gestió de la vegetació de ribera, vetllar per les bones condicions de desguàs de la llera i reduir riscos per als béns i persones en episodis de fortes precipitacions o inclemències meteorològiques.

 

 

Tornar al principi