Menu

Avui Ple Municipal

Avui Ple Municipal
 • Es la primera vegada que la nova Sala de plens de Cal Ferrer acollirà una sessió plenària.
 • La sala és d’origen medieval i hauria acollit un escorxador o una presó.
 • Avui a les 20 h hi ha programat Ple Municipal. 

S’estrena la nova sala de plens per acollir el ple municipal

Fins ara la sala de plens havia passat per diferents emplaçaments amb un caràcter improvisat i sovint lluny de l’ajuntament.

Avui al vespre es celebrarà el primer ple en la nova sala de plens rehabilitada a Cal Ferrer. Fins ara la sala de plens havia passat per diferents emplaçaments amb un caràcter improvisat i sovint lluny de l’ajuntament. Després de la rehabilitació de Cal Ferrer, inaugurada el passat 11 de juny, els plens tindran un lloc fixe i adient per fer-se. L’alcalde, Salvador Balliu, en la presentació de la rehabilitació, destacava la importància de disposar d’aquest nou equipament que complementa la construcció d’un ajuntament més ampli i complet per albergar bona part dels serveis municipals.

L’edifici de Cal Ferrer és d’origen medieval, està situada a l’actual plaça de l’Ajuntament i queda adossada en un tram de la muralla del municipi. Es va començar a anomenar Cal Ferrer de la Plaça al segle XX perquè es diu que segurament hi devia viure algun ferrer del poble. També es diu que el mateix edifici va acollir un escorxador o una presó.

Les obres de millora han fet que canviïn les funcions de l’edifici on, a més de celebrar-se les sessions plenàries com la d’avui al vespre, també s’hi han construit espais per a reunions, actes o exposicions. Segons el tinent d’alcalde, Sergi Mir, “s’ha fet una simbiosi entre la planta moderna i aquest edifici medieval”. El tinent d’alcalde ha explicat que les reformes permeten tenir “una sala digna en un edifici notable, que el poble s’ha fet seu” i que “ara l’edifici acollirà la veu del poble amb la realització dels plens”.

A continuació es detalla l’ordre del dia del ple municipal d’avui al vespre (20 h):

 1. Aprovació de l’acta de sessió del dia 29/5/2017
 2. Ratificació del decret d’alcaldia de fixació de la sala de plens a l’edifici de Call Ferrer de la plaça
 3. Dictamen en relació a la proposta de modificació de crèdit núm 6/2017
 4. Dictamen en relació a la proposta de modificació de la plantilla de personal
 5. Dictamen en relació a la proposta d’establiment de les festes locals any 2018
 6. Dictamen en relació a la proposta d’acord d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’associació català de municipis i comarques i al consorci català per al desenvolupament local
 7. Dictamen en relació a la proposta de ratificació de l’acord de la junta de govern local del dia 5/7/2017 referent a la contractació de les obres del projecte d’urbanització d’un tram de la carretera de Llagostera.
 8. Dictamen en relació a la proposta d’adquisició del contracte de les obres del projecte d’urbanització d’un tram de la carretera de Llagostera
 9. Dictamen en relació a la proposta de modificació del poum de Caldes de Malavella per adaptació de la normativa.
 10. Dictamen en relació a la proposta d’aprovació de l’avanç de pla especial del sector de Sant Maurici.
 11. Dictamen en relació a la proposta de ratificació de l’acord d’aprovació de l’informe de seguiment del PAES.
 12. Control i fiscalització dels òrgans de govern
  1. Donar compte:
   1. Informe de morositat 1r trimestre 2017
   2. Informe proposta a la junta de govern local d’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació urbanització Tourist Club Caldes de Malavella
   3. Informe – proposta a la junta de govern local d’aprovació definitiva del projecte d’obres bàsiques i complementàries per a la subsanació de deficiències urbanístiques a les obres d’urbanització del Tourist Club
 13. Comunicacions a l’alcaldia
 14. Precs i preguntes 
Tornar al principi