Menu

Llum verda a les obres d’urbanització del Turist Club

Llum verda a les obres d’urbanització del Turist Club

En el passat ple ordinari del 27 de novembre es va aprovar per majoria absoluta la Proposta del Projecte d’obres bàsiques i complementàries per a la subsanació de deficiències urbanístiques a les obres d’urbanització del Turist Club i l’aprovació del projecte de reparcel·lació, amb un pressupost de 3.283.409,67€. Aquest projecte ha de permetre tenir aigua potable als veïns a més de fer-se altres millores importants com una xarxa de serveis nova (enllumenat i clavegueram) o millores en les voreres entre d’altres. Fa anys que es debat sobre el projecte perquè s’han volgut sentir moltes opinions diferents. Actualment el projecte està en fase de licitació.

Tornar al principi