Menu

Segueixen les obres a St Maurici

Segueixen les obres a St Maurici

Ja al 2003 es començava a parlar sobre les obres al castell de Sant Maurici que permetrien diferenciar les diferents fases constructives del Castell. És per això que al 2015 l’Ajuntament de Caldes de Malavella va comprar la finca on es troben les restes del Castell i l’ermita de Sant Maurici, incorporant-ho així al patrimoni municipal per assegurar-ne l’ús i la conservació. A mitjans de novembre, i seguint amb les fases establertes, s’ha estat fent una campanya de dues setmanes de feina amb un equip d’un arqueòleg, director i dos auxiliars d’arqueologia, amb l’objectiu d’ampliar la informació sobre les restes i poder realitzar el projecte de restauració, conservació i museïtzació del Castell de Malavella. Gràcies a aquestes actuacions s’han descobert nous traçats de la muralla de fa milers d’anys.

També s’han estat fent les obres corresponents a la Fase II de Consolidació de l’ermita per acabar ubicant un punt d’informació i atenció al visitant en la part inferior del cor de l’església.

De cares al 2018 i endavant seguiran les obres per consolidar definitivament les restes del Castell i poder oferir al visitant tota la informació recopilada de les campanyes arqueològiques efectuades.

 

Tornar al principi