Menu

Servei de Teleassistència domiciliària

Servei dirigit a persones grans o a persones que per motius de salut, invalidesa o aïllament requereixen una atenció continuada. És un mecanisme de suport que permet als seus beneficiaris comunicar-se amb l'exterior davant d'una situació d'emergència o necessitat, alhora que afavoreix que la persona se senti més segura i acompanyada.

 A través d'un aparell connectat al telèfon la persona pot ser atesa les 24 hores del dia des d'una Central d' Urgències.

Dades de contacte

OFICINA DE SERVEIS SOCIALS
Carrer Vall·llobera, s/n
17455 Caldes de Malavella
Telf: 972 47 04 04

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Benestar Social del Consell Comarcal de La Selva: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Modalitats i preus

 • TIPUS A: L’usuari disposa d’un aparell de telealarma i un penjoll. És el model adient per una persona que visqui sola i gaudeixi de les seves facultats cognitives.
 • TIPUS B: L’usuari disposa d’un aparell de telealarma i dos penjolls. És el model adient per un domicili on convisquin dues persones amb perfil d’usuari de TAD.
 • TIPUS C: L’usuari disposa d’una aparell de telealarma i un penjoll que porta la persona cuidadora. És el model adient per un domicili on la persona usuària té alterades les seves facultats cognitives i necessita que la persona cuidadora es responsabilitzi del penjoll.

La quota per la prestació del Servei de Teleassistència Domiciliària subvencionat es fixa en:

TIPUS A    6,32  €/mes
TIPUS B    9,48 €/mes
TIPUS C    8,85 €/mes

Usuaris

Es considera que una persona té el PERFIL D’USUARI d’un servei de teleassistència quan  compleixi alguns dels següents requisits:

1. Persona major de 75 anys.

2. No tenir una xarxa social o familiar (quan no es manté un contacte diari)

3. Deambulació interdomiciliària, si la persona:

 • Necessita una ajuda tècnica per caminar dins la llar
 • Té antecedents de caigudes domiciliàries
 • Té dificultats importants de mobilitat

4. Patologies de base:

 • Diabètica insulinodepenent; diagnosticada recentment o descompensada (quan encara no sap com controlar-se).
 • Cardiopaties de crisi (antecedents de malalties de cor)
 • Malalties relacionades amb el sistema respiratori, per les quals es requereix medicar-se amb inhalador.     

5. Aïllament de l’habitatge i/o barreres arquitectòniques.

En tot cas, en els casos en els quals el sol•licitant sobrepassi els criteris econòmics que l’ordenança regula, pot ser orientat a un servei de TAD privat.  La valoració econòmica del TAD es calcularà en funció dels següents conceptes: ingressos de la unitat familiar del sol•licitant, mínim vital, despeses descomptables i renda disponible.

La QUOTA a abonar per l’usuari es determinarà en funció dels criteris següents:

1. Càlcul del mínim vital:

Es considera mínim vital (MV) la quantitat mínima necessària per viure (alimentació, llum, aigua, telèfon i altres necessitats mínimes). El mínim vital es igual al 90% del salari mínim interprofessional (SMI) de l’any en curs. Aquest percentatge es va incrementant percentualment segons el nombre de  membres del nucli familiar.                  

2. Càlcul de  la renda disponible:

La renda disponible  és la quantitat de diners que li resta a la família després de descomptar el mínim vital i les altres despeses, dels ingressos nets totals (multiplicats per 12 mesos) de la família, provinents dels rendiments del treball (pensions, atur, etc), rendiments del capital (mobiliari i immobiliari), guanys patrimonials, i rendiments nets d’activitats econòmiques i ingressos derivats de la Llei de Dependència.

Es calculen altres despeses descomptables del mínim vital, si n’hi ha:

 • Lloguer o hipoteca: fins a 300 €/mes
 • IBI
 • Cost de neteja o treballadora familiar privada: fins a 100 €/mes
 • Medicació no coberta per la Seguretat Social: fins a 30 €/mes
 • Cost de serveis d’atenció personal (Centre Dia, Llar Infants, Centre Ocupacional, o d’altres): fins a 300 €/mes
 • Qualsevol altra despesa extraordinària  justificada a l’informe social adjunt a la sol•licitud.

3. Estalvis bancaris:

Es considerarà que no té dret a la subvenció del servei de TAD quan els saldos mitjos bancaris de tots els comptes de les entitats financeres superen:

1 persona:   18.000 €

2 persones: 24.000 €

A partir de 3 persones: 30.000 €

Independentment dels membres que componen la unitat familiar, a partir de 30.000 € no es té dret a la subvenció.

El professional dels Serveis Bàsics d’Atenció Social podrà introduir noves variables econòmiques i socials que afavoreixin l'obtenció del servei per part de l'usuari quan circumstàncies especials ho requereixin, prèvia justificació i motivació.

Tornar al principi