Fons econòmic i cultural de 2022

La Diputació de Girona fa una subvenció de 162.942,80€. Un any més i dins el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2022, hem rebut de la Diputació de Girona una subvenció de 162.942,80€ desglossada de la següent manera:

 

- Depeses corrents, atorgats 133.093,85€ i invertits a despeses d’energia elèctrica i enllumenat públic, a manteniment de Parcs i Jardins i a pavimentació de vies públiques.

- Actuacions en camins, atorgats 2.800,00€

- Ajuts per a les noves tecnologies, atorgats 3.561,80€

- Despeses culturals, atorgats 23487,17€