Es col·loca una reixa de seguretat al CAP de Cassà

Recentment, s'ha instal·lat una reixa de seguretat a l'accés de la zona d'atenció continuada de la planta inferior del CAP de Cassà. El motiu d'aquesta reixa és degut a
diferents incidents de seguretat amb personal durant l'horari nocturn.

Com sabeu, durant la guàrdia nocturna, només hi ha un/a metge/ssa i una infermera. La intenció de la reixa és que faci de barrera davant
usuaris que es mostrin agressius cap al personal sanitari. Si es dona la
situació, abans d'obrir-la, es requerirà l'atenció policial. Aquesta
reixa, s'obrirà i es tancarà per donar accés a les persones que
sol·licitin atenció urgent.

L'accés als usuaris que necessitin assistència d'urgència estarà garantit, el personal obrirà i tancarà la reixa per permetre el seu pas amb normalitat. Aquestes mesures de seguretat garantiran la integritat del personal sanitari i dels usuaris o usuàries dels serveis d'urgències nocturn.