Comencen els treballs de millora i manteniment dels camins del municipi

Amb aquestes millores els vials augmenten la seva seguretat i mobilitat tant pels vianants com pel trànsit rodat.

Aquest dijous, 18 de maig, han començat les obres d'arranjament dels camins municipals.
Les tasques que s'hi ha realitzat han consistit en la reparació dels clots existents i en la poda de l'arbrat i el canyissar que envaïa els vorals, l'obertura de desaigües i de cunetes i el perfilat del camí amb grava i altres materials per tal de fer-lo transitable.
L'àrea de Medi Ambient considera que es tracta d'una actuació important i que se suma a les que s'han anat realitzant al llarg dels darrers anys per tal de mantenir en bones condicions la xarxa de camins rurals del terme municipal de Caldes de Malavella.

L'actuació s'ha iniciat pel Camí Vell de Franciac.