El 28 de maig estan cridats a les urnes de Caldes de Malavella 6.109 ciutadans

El poble de Caldes de Malavella compta amb 1 col·legi electoral situat a l’Escola Sant Esteve, amb 8 meses.

Les properes eleccions municipals se celebren el diumenge 28 de maig i a Caldes estan convocats a exercir el seu dret a vot 6.109 ciutadans. La cita amb les urnes per decidir els càrrecs electes que han de governar el poble el pròxim mandat, 28 de maig, estarà obert des de les 9 fins a les 20 hores.

DESENVOLUPAMENT DE LA JORNADA ELECTORAL

La votació s’inicia a les 09.00 hores i continua sense interrupció fins a les 20.00 hores. Tot i això, si després que el president o presidenta anunciï el final de la votació a les 20.00 hores hi ha votants en el local electoral o en l’accés al local que no han votat encara, el president o presidenta permetrà que votin.

Els votants han d’acostar-se a la mesa un per un, després d’haver passat, si ho volen, per la cabina electoral.

Cada elector o electora ha de dir el seu nom i cognoms al president o presidenta. La identificació del votant davant la mesa es fa mitjançant un dels següents documents:

 • DNI (no serveix el resguard del DNI en tràmit, atès que no hi apareix la fotografia)
 • carnet de conduir (amb fotografia)
 • passaport (amb fotografia).

S’accepta la presentació d’aquests documents encara que estiguin caducats, però han de ser els originals. No s’admeten fotocòpies.

Els vocals i els interventors o interventores han de comprovar que l’elector o electora figura en la llista del cens per a aquella mesa de votació. L’elector o electora lliura de la seva pròpia mà al president o presidenta el sobre de votació tancat. El president o presidenta, sense ocultar el sobre en cap moment, ha de dir el nom de l’elector o electora en veu alta, i, afegint “Vota”, ha de retornar el sobre a l’elector o electora per tal que l’introdueixi a l’urna corresponent. Un membre de la mesa, i els interventors  o interventores que ho desitgin, ha d’anotar el nom i cognoms de l’elector o electora en la llista numerada de votants

Els accessos al local han de romandre completament lliures i accessibles per a les persones que tenen dret a entrar-hi. Només tenen dret a entrar en el col·legi electoral, a més dels electors o electores:

 • els representants de les candidatures
 • els candidats o candidates
 • els apoderats o apoderades i els interventors o interventores
 • els notaris o notàries
 • els agents de l’autoritat requerits pel president o presidenta
 • els membres de les juntes electorals, els jutges o jutgesses d’instrucció i els seus delegats o delegades
 • els representants de l’Administració
 • les persones que han de prestar assistència als votants si ho necessiten
 • Qualsevol elector o electora que observi alguna irregularitat durant la votació pot manifestar-la a la mesa. La seva protesta o reclamació s’ha de fer constar en l’acta de la sessió.