L’Ajuntament de Caldes de Malavella treballa en les franges perimetrals de cara a l’estiu

L’objectiu és protegir les zones urbanes, principalment urbanitzacions. L'Ajuntament de Caldes de Malavella realitza treballs d'obertura i manteniment de franges perimetrals de protecció contra els incendis

L’Ajuntament de Caldes de Malavella té en marxa els treballs de neteja de les franges perimetrals a dues urbanitzacions del municipi: Llac del Cigne i Malavella Park, per tal que no hi hagi problemes en cas d’incendi forestal a l’estiu.

Les franges perimetrals de protecció de barris són eines bàsiques en la prevenció d'incendis forestals perquè tenen la capacitat de reduir la intensitat del foc, facilitar les tasques d'extinció i limitar la propagació de les flames. Una franja perimetral de baixa combustibilitat és un espai de terreny de 25 metres d'amplada com a mínim, que envolta les urbanitzacions i altres nuclis de població, així com edificacions i instal·lacions aïllades situades en terreny forestal o en un radi de menys de 500 metres. Per evitar el seu incendi, la franja ha d'estar lliure de vegetació seca, ha de tenir un estrat arbori aclarit i sense continuïtat de capçades, i ha de presentar un estrat arbustiu estassat.

Durant els treballs, que combinen l'ús de maquinària amb tasques manuals, es prioritza el manteniment dels arbres més resistents al foc, com els roures i les sureres, davant dels pins, que cremen amb més facilitat.

Els treballs en concrets a cada urbanització són:

  • Llac del Cigne: Treballs de manteniment de franja consistents en estassada mecanitzada de matoll.
  • Malavella Park: Treballs de manteniment de franja consistents en estassada mecanitzada de matoll i treballs d’aclarida i manteniment de les parcel·les municipals.

 El cost de l’actuació ha estat de 14.999,10 euros (sense IVA).