Subvenció per al suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes.

Dins el programa Pt10, al qual està inscrit l'Ajuntament de Caldes de Malavella,  Dipsalut va concedir una subvenció plurianual 2021-2023 per dotar els ajuntaments dels recursos econòmics necessaris per poder lluitar contra les plagues urbanes presents als seus municipis.

Per a la plurianualitat 2021-2023, l’Ajuntament de Caldes de Malavella ha rebut de Dipsalut una aportació de 21.282,72 € en forma de dues bestretes, la primera de 11.560,07€ per a l'anualitat 2021-2022 i la segona de 9.722,65€ per a l'anualitat 2022-2023. Contra les plagues de mosquits tigre, vespes vetulines, coloms i altres la despesa per aquestes dues anualitats ha estat de 37.551'87 €.