Actuacions per a la millora del control del cabal al Llac del Cigne

L’Agència Catalana de l’Aigua va atorgar a l’Ajuntament de Caldes de Malavella una subvenció per fer inversions en la millora del control dels cabals subministrats en alta. Les actuacions es duran a terme a la xarxa de la urbanització del Llac del Cigne, una instal·lació que actualment no disposa de comptador i no es pot conèixer l’aigua que distribueix. La intervenció tindrà un cost de més de 14.900, dels quals 8.624 € estaran coberts per la subvenció.

Avui dia, l’abastament de Caldes de Malavella – Llac del Cigne – Can Solà Gros II té comptadors a totes les captacions, a la sortida del dipòsit de capçalera i a l’entrada del dipòsit de distribució de Can Solà Gros II. Els pous estan connectats al sistema actual de telecontrol, però l’estructura del Llac del Cigne no disposa de comptador. Del dipòsit surten dues canonades de distribució que abasteixen, una per gravetat i l’altra mitjançant un grup de pressió, els habitants de la urbanització. El sistema de control actual no és prou efectiu per garantir informació precisa sobre el consum en alta, imprescindible per conèixer els rendiments i l’eficiència dels sistemes, per això és durà a terme l’obra.