Cinquè control de Vespa velutina

El passat 1 de juliol es va dur a terme el cinquè control de Vespa velutina, durant el qual s'han comptabilitzat 238 vespes asiàtiques capturades en el conjunt de les 20 trampes repartides pel municipi.
En aquest control continuem amb un bon nombre de vespes velutines capturades. Però ja veiem que hi ha vespes més petites, això ens vol dir que comencem a capturar vespes que no són només reines, sinó que ja hi tenim vespes recol·lectores o defensores.
A la zona del Llac del Cigne i al nucli de Caldes és on s'han capturat més vespes.
Al llarg de la temporada, que va de l'abril fins a finals d'agost, es realitzaran un total de 8 controls de les trampes, per tal de capturar el màxim nombre de velutines, evitar la seva expansió i, per tant, les molèsties i l'impacte ambiental ocasionat per aquest insecte exòtic.
Finalment, cal recordar que el producte utilitzat per les captures és un producte no tòxic, a base de substàncies naturals que atreuen únicament a la velutina, sense matar insectes útils com les abelles.