L’Ajuntament ofereix un nou servei d'atenció domiciliària

L’Ajuntament ofereix un nou servei d’atenció domiciliària puntual o bé de seguiment als caldencs més necessitats. Està adreçat a persones grans o discapacitades, sense xarxa familiar, que no es poden valdre per sí soles i que no es poden beneficiar de la llei de dependència