Caseta de la Fuente de la vaca

Data de l’any 1925, vinculat a la Font de la Vaca i el parc del seu entorn funcionava com a punt de trobada per als estiuejants de Caldes i especialment per als de la urb. de la Granja. Petita edificació aïllada d’una sola planta i d’estructura pentagonal amb façanes ben decorades i amb joc d’obertures i balconades amb potent teulada sostinguda per un magnífic encavallat de fusta. El 2006 l’Ajuntament va promoure la seva rehabilitació per a finalitats i usos culturals.

Serveis