El Ple de l'Ajuntament, és l'òrgan col·legiat fonamental per al govern i administració del municipi, i està integrat per tots els regidors i presidit per l'alcalde, que és triat pels regidors/des (arts. 140-CE i 19 i 20-LBRL). El nombre de regidors/res depèn de la població del municipi, i són elegits per sufragi igual universal, lliure, directe i secret, pel sistema proporcional (art. 140-CE i 176-200 - LOREG). En el cas de Caldes de Malavella el Ple està format per 13 regidors. Les reunions plenàries són públiques, amb caràcter ordinari se celebren a les 8 del vespre a la Sala de Plens de l’edifici de la Casa Rosa l’últim dilluns de cada dos mesos.

 

 Segueix-lo en directe a: https://www.youtube.com/channel/UC2vUF4je5fGzQ8C0ciKSI0w/live