Els representants de l'Ajuntament en les diferents entitats i adminitracions de les que forma part el consistori seran elegits en el primer ple en el que s'aprova l'organització.