L’objectiu principal del servei d'urbanisme  i obres és d'una banda la planificació, ordenació i desenvolupament urbanístic sostenible del municipi;  i de l´altre  planejar, dirigir, coordinar i fer el seguiment dels projectes d'obres d'equipaments i infraestructures, així com el seu manteniment.

 
Dades de contacte

OFICINES DE L’AJUNTAMENT:
Carrer de Vall·llobera, s/n
972470005
Fax: 972 470525
17455 Caldes de Malavella (Girona)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Accés al planejament vigent

Gestions o tasques que desenvolupa:

Urbanístiques:

Informació urbanística.

 • Servei de informació urbanística al ciutadà.
 • Servei de informació de serveis i infraestructures.

Desenvolupament urbanístic.

 • Desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) de la vila.
 • Gestió del planejament urbanístic: Redacció de Planejament derivat, instruments de gestió i actualització del POUM.

Tramitació de llicències urbanístiques.*

 • Certificats i informes urbanístics. Valoracions.
 • Llicències d’Obra Major. Llicències d’Obra Menor. Llicències edificatòries.
 • Llicències d’activitats i usos.
 • Llicències de 1a Ocupació i Utilització.
 • Llicències d’ocupació de via pública.

* Veure més abaix models i sol·licituds per descarregar.

Normativa urbanística i Disciplina urbanística

 • Redacció i aplicació d’ordenances municipals.
 • Inspecció de l’execució de l’obra privada i
 • Disciplina urbanística

Creació d’equipaments i infraestructura pública.

 • Redacció de projectes d’obres públiques.
 • Direcció i control d’obres públiques.
 • Redacció de projectes d’urbanització. Redacció de projectes de vialitat.
 • Redacció de projectes de desenvolupament públic.
 • Direcció i control d’obres d’urbanització.

Manteniment d´Obres i Serveis

 • Manteniment de la infraestructura: enllumenat  públic, sanejament , abastament aigües, vialitat...
 • Brigada d’obres
 • Manteniment d’edificis públics i dependències municipals i la seva gestió.
 • Suport a entitats i associacions en esdeveniments i actes

Enllaç als tràmits de la Seu electrònica

 • Tràmits de planejament i llicències d'obres -> Seleccionar Urbanisme i Habitatge en el desplegable
 • Tràmits de llicències d'activitats i medi ambient -> Seleccionar Medi Ambient i Activitats en el desplegable
 • Tràmits de bonificacions i devolucions -> Seleccionar Liquidació i Gestió tributària en el desplegable