Casa del antiguo matadero

Edifici de planta baixa amb una composició volumètrica i de planta simètrica, amb un cos central més alt, i dues ales laterals més estirades. La coberta és inclinada amb teula ceràmica plana, amb quatre vessants al volum central i tres als laterals. Data de 1928 seguint un projecte de l’arquitecte racionalista Raimon Duran i Reynals. Hi destaquen sobretot el funcionalisme de l’equipament, la volumetria del conjunt i la composició de les façanes. Va funcionar com escorxador primer i com a magatzem municipal després fins al començament del segle XXI que es va reconvertir en deixalleria municipal seguint un projecte de l’arquitecte David Calvo i es va inaugurar l’any 2010.

Serveis

Servei de gestió de residus: DEIXALLERIA