RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

 

El primer ple de la corporació del mandat 2019-2023 haurà de sotmetre a votació aquest punt com marca la normativa.