El primer ple de la corporació del mandat 2019-2023 hi haurà un punt s'obre l'organització municipal en el que es determinarà quines són les comissions informatives i qui en forma part.