Documentación

Les ordenances i els reglaments municipals són  disposicions de caràcter general que aprova el Ple Municipal, en exercici de la seva potestat i autonomia.

Per raó de la matèria destaquen les ordenances fiscals , i les ordenances i reglaments . Amb l'objectiu de que pugueu conèixer la normativa del nostre municipi, es posen a disposició:

Es poden consultar totes les ordenances i reglaments municipals vigents a Caldes de Malavella, les modificacions incloses, i altres normatives municipals que hi estan relacionades.

Estan disponibles al web municipal des de l'any 2011, en format PDF.
Per a conèixer documents d'anys anteriors us podeu posar en contacte amb l'Ajuntament.