L'Ajuntament Informa és una publicació trimestral que neix de la necessitat de desvincular la informació de caràcter institucional d'altres publicacions editades pel mateix Ajuntament, com poden ser el Butlletí d'Informació Municipal o la revista Aquae. Així doncs, es tracta d'un material editat per l'Ajuntament que informa sobre l'Acció de govern i la celebració dels plens municipals. També disposa d'un espai d'opinió on poden participar els grups polítics amb representació municipal.

Descàrrega de documents:

 

 Informa 06

 Informa 06 - versió mòbil

 Informa 05

 Informa 05 - versió mòbil

 Informa 04

 Informa 04 - versió mòbil

 Informa 03

 Informa 03 - versió mòbil

 Informa 02

 Informa 02 - versió mòbil

 Informa 01

 Informa 01 - versió mòbil